Naše poslanie – spoločnosti OMRON – Celimed – Going for Zero

„Zlepšiť život a prispieť k lepšej spoločnosti“

Naša misia predstavuje myšlienku „Podnikanie by malo vytvárať hodnotu pre spoločnosť prostredníctvom jej kľúčových postupov.“ (prevzaté zo slov nášho zakladateľa Kazuma Tateishiho, hovoriaceho: „firma je najcennejšia, keď prispieva do spoločnosti nad rámec jednoduchej snahy o dosiahnutie zisku“).
Toto zhrnutie ponúka stručné zásady, s ktorými sa spájajú aj naši zamestnanci.

Going for Zero logo Celimed OMRON Slovensko

Projekt Going for Zero znamená naše úsilie umožniť ľuďom žiť s nulovými kompromismi v oblasti zdravotných obmedzení. Vďaka presnej diagnostike a účinnej liečbe podporiť život s nulovými srdcovými infarktmi, mozgovými porážkami, astmatickými záchvatmi a bolesťami pohybového aparátu.

 

Podpora zníženia kardiovaskulárnych príhod v prospech zvýšenia dĺžky života.

Choroby srdca, akými sú infarkt myokardu, srdcová angína ako aj mozgová mŕtvica, sú považované za hlavné príčiny smrti v Európe, Afrike ako aj v regióne východného Stredomoria  (EMEA). Odhadom majú za následok 6,5 mil. úmrtí (WHO – Svetová zdravotnícka organizácia – Global  Health Info, Statistics Report 2013).

Aj v prípadoch, kedy príhody uvedeného typu nemajú za následok smrť, pacienti s mozgovými a srdcovocievnymi ochoreniami zvyčajne pociťujú zníženú kvalitu života, nakoľko sú pripútaní na lôžko alebo trpia poruchami reči. Z tohto dôvodu sú spomenuté ochorenia jednou z hlavných príčin rozdielu medzi zdravou a priemernou dĺžkou života.

OMRON M7 Intelli IT s lekárom Celimed Slovensko

Hlavný rizikový faktor mozgových a srdcovo-cievnych príhod je hypertenzia (vysoký krvný tlak). V súčasnosti je počet ľudí vo veku 25 a viac rokov s diagnózou vysokého krvného tlaku v regióne EMEA odhadovaný na 600 miliónov. Inými slovami u 40-60% ľudí existuje riziko rozvoja mozgových a srdcovo-cievnych ochorení (WHO Global Health  Info, Statistics Report 2011).

Dá sa predpokladať, že bez adekvátnych opatrení sa počet úmrtí v dôsledku hypertenzie v nasledujúcich rokoch ešte zvýši. WHO predpovedá, že pri zachovaní  súčasného trendu , bude v roku 2030 počet úmrtí zapríčinený hypertenziou dvojnásobný v porovnaní s počtom úmrtí spôsobených rakovinou a bude naďalej primárnou príčinou smrti.

Misiou Omron Healthcare  je „pomôcť tvoriť zdravý a komfortný život ľudí na celom svete.“

Pre splnenie tejto misie sme vytvorili produkty a služby, vďaka ktorým je starostlivosť o zdravie v domácom prostredí jednoduchšia. Naše profesionálne produkty sú navrhnuté tak, aby napomáhali jednoduchšiemu a bezpečnejšiemu klinickému vyšetreniu a diagnóze v medicínskom prostredí.

Omron Healthcare propagoval meranie tlaku v domácom prostredí už v čase, keď toto vyšetrenie bolo možné iba v medicínskych zariadeniach. Odvtedy naše úsilie viedlo k uvedeniu merania krvného tlaku v domácom prostredí do bežnej praxe. V súčasnosti sú tlakomery  Omron dostupné vo viac ako 110 krajinách sveta, vo viac ako 70tich v EMEA regióne.

Napriek tomu majú mozgové a srdcovo-cievne príhody spôsobené vysokým krvným tlakom stále  hlavný dopad na dĺžku  zdravého života. Tvárou v tvár tejto skutočnosti sme sa rozhodli prijať ďalšiu výzvu.

OMRON No.1 Brand Lekarnici odporucaju, ProduktRoku Celimed Slovensko

„Určiť rizikové faktory mozgových a srdcovo-cievnych príhod a monitorovať účinnosť medicínskej liečby.“

Naším prianím je umožniť viac a viac ľuďom viesť aktívny, plnohodnotný život a vidieť veľa zdravých úsmevov na tvárach. Smerovať k nulovému počtu mozgových a srdcovo-cievnych príhod a znížiť rozdiel medzi dĺžkou zdravého a priemerného života.

Na splnenie týchto predsavzatí  je dôležité pravidelné meranie krvného tlaku, ktoré nám umožní rozpoznať trendy v meraní  a dokáže posúdiť rozmáhajúce sa choroby. Ako prvý krok smerujúci k zníženiu  počtu mozgových  a srdcovo-cievnych príhod je  nová  rada tlakomerov, s ktorými  je pravidelné meranie tlaku jednoduchšie (Kario K. Prog Cardiovasc Dis, 2016)

Babička s vnukom OMRON M7 motív Celimed OMRON Slovensko

Taktiež pokračujeme v neustálej  inovácii súčasných technológií a produktov v budúcnosti.

Našou najnovšou inováciou je  unikátna Intelli manžeta redukujúca  chyby spôsobené nesprávnym nasadením bežných manžiet počas merania krvného tlaku v domácom prostredí, ktorú nájdete v bezdrôtovom tlakomeri OMRON M7 Intelli IT s mobilnou aplikáciou OMRON Connect.

Iba pri správnom meraní je možné dôkladné monitorovanie hypertenzie.
Viac o projekte OMRON Going for Zero.

 

Omron Healthcare:

poskytuje klinicky overené, inovatívne lekárske prístroje  pre monitorovanie zdravia a terapiu. Naše produktové portfólio zahŕňa tlakomery, inhalátory, prístroje na tíšenie bolesti, digitálne teplomery, krokomery ako aj osobné váhy a profesionálne lekárske prístroje. Omron produkty už dlhé roky pomáhajú predchádzať a liečiť civilizačné choroby v domácom prostredí ako aj v medicínskych zariadeniach vo viac ako 100 krajinách sveta. Sídlom Omron Healthcare Group je v Kyoto, Japonsko.
OMRON Healthcare Europe B.V. je divízia pre Európu, Rusko, Strednú a Východnú  Afriku, a poskytuje servis zákazníkom vo viac ako 70 krajinách.

Celimed, s.r.o.

je vyše 20 rokov jediným oficiálnym zastúpením OMRON Healthcare pre Slovensko. Školený a skúsený personál zabezpečuje kompletnú podporu značky, odborné školenia, preventívne a vzdelávacie aktivity pre verejnosť aj profesionálov, distribúciu (predaj cez lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok), priamy predaj (e-shop), náhradné diely a príslušenstvo a jediné autorizované OMRON servisné stredisko pre Slovensko.

Produkt bol pridaný do košíka.

Prejsť do košíka a pristúpiť k objednávke Chcem nakúpiť ešte ďalší tovar

Prosím skontrolujte zadané údaje.

(vyplňte červeným orámované polia formulára)

Zatvoriť upozornenie

Obchodné podmienky

Pre Záväzné objednanie tovaru s povinnosťou platby, si prosím prečítajte a odsúhlaste Obchodné podmienky.

Zatvoriť upozornenie

newsletter

Pre zasielanie newslettra prosím potvrďte Súhlas so spracovaním osobných údajov.

Zatvoriť upozornenie

Pre zasielanie newslettra, prosím potvrďte súhlas so spracovaním osobných údajov.

Zatvoriť upozornenie

Prosím zvoľte vyhovujúci variant produktu.

Zatvoriť upozornenie
Vyhľadávanie