Naše poslanie – spoločnosti OMRON – Celimed – Going for Zero

„Zlepšiť život a prispieť k lepšej spoločnosti“

Naša misia predstavuje myšlienku „Podnikanie by malo vytvárať hodnotu pre spoločnosť prostredníctvom jej kľúčových postupov.“ (prevzaté zo slov nášho zakladateľa Kazuma Tateishiho, hovoriaceho: „firma je najcennejšia, keď prispieva do spoločnosti nad rámec jednoduchej snahy o dosiahnutie zisku“).
Toto zhrnutie ponúka stručné zásady, s ktorými sa spájajú aj naši zamestnanci.

Going for Zero logo Celimed OMRON Slovensko

Projekt Going for Zero znamená naše úsilie umožniť ľuďom žiť s nulovými kompromismi v oblasti zdravotných obmedzení. Vďaka presnej diagnostike a účinnej liečbe podporiť život s nulovými srdcovými infarktmi, mozgovými porážkami, astmatickými záchvatmi a bolesťami pohybového aparátu.

 

Podpora zníženia kardiovaskulárnych príhod v prospech zvýšenia dĺžky života.

Choroby srdca, akými sú infarkt myokardu, srdcová angína ako aj mozgová mŕtvica, sú považované za hlavné príčiny smrti v Európe, Afrike ako aj v regióne východného Stredomoria  (EMEA). Odhadom majú za následok 6,5 mil. úmrtí (WHO – Svetová zdravotnícka organizácia – Global  Health Info, Statistics Report 2013).

Aj v prípadoch, kedy príhody uvedeného typu nemajú za následok smrť, pacienti s mozgovými a srdcovocievnymi ochoreniami zvyčajne pociťujú zníženú kvalitu života, nakoľko sú pripútaní na lôžko alebo trpia poruchami reči. Z tohto dôvodu sú spomenuté ochorenia jednou z hlavných príčin rozdielu medzi zdravou a priemernou dĺžkou života.

OMRON M7 Intelli IT s lekárom Celimed Slovensko

Hlavný rizikový faktor mozgových a srdcovo-cievnych príhod je hypertenzia (vysoký krvný tlak). V súčasnosti je počet ľudí vo veku 25 a viac rokov s diagnózou vysokého krvného tlaku v regióne EMEA odhadovaný na 600 miliónov. Inými slovami u 40-60% ľudí existuje riziko rozvoja mozgových a srdcovo-cievnych ochorení (WHO Global Health  Info, Statistics Report 2011).

Dá sa predpokladať, že bez adekvátnych opatrení sa počet úmrtí v dôsledku hypertenzie v nasledujúcich rokoch ešte zvýši. WHO predpovedá, že pri zachovaní  súčasného trendu , bude v roku 2030 počet úmrtí zapríčinený hypertenziou dvojnásobný v porovnaní s počtom úmrtí spôsobených rakovinou a bude naďalej primárnou príčinou smrti.

Misiou Omron Healthcare  je „pomôcť tvoriť zdravý a komfortný život ľudí na celom svete.“

Pre splnenie tejto misie sme vytvorili produkty a služby, vďaka ktorým je starostlivosť o zdravie v domácom prostredí jednoduchšia. Naše profesionálne produkty sú navrhnuté tak, aby napomáhali jednoduchšiemu a bezpečnejšiemu klinickému vyšetreniu a diagnóze v medicínskom prostredí.

Omron Healthcare propagoval meranie tlaku v domácom prostredí už v čase, keď toto vyšetrenie bolo možné iba v medicínskych zariadeniach. Odvtedy naše úsilie viedlo k uvedeniu merania krvného tlaku v domácom prostredí do bežnej praxe. V súčasnosti sú tlakomery  Omron dostupné vo viac ako 110 krajinách sveta, vo viac ako 70tich v EMEA regióne.

Napriek tomu majú mozgové a srdcovo-cievne príhody spôsobené vysokým krvným tlakom stále  hlavný dopad na dĺžku  zdravého života. Tvárou v tvár tejto skutočnosti sme sa rozhodli prijať ďalšiu výzvu.

OMRON No.1 Brand Lekarnici odporucaju, ProduktRoku Celimed Slovensko

„Určiť rizikové faktory mozgových a srdcovo-cievnych príhod a monitorovať účinnosť medicínskej liečby.“

Naším prianím je umožniť viac a viac ľuďom viesť aktívny, plnohodnotný život a vidieť veľa zdravých úsmevov na tvárach. Smerovať k nulovému počtu mozgových a srdcovo-cievnych príhod a znížiť rozdiel medzi dĺžkou zdravého a priemerného života.

Na splnenie týchto predsavzatí  je dôležité pravidelné meranie krvného tlaku, ktoré nám umožní rozpoznať trendy v meraní  a dokáže posúdiť rozmáhajúce sa choroby. Ako prvý krok smerujúci k zníženiu  počtu mozgových  a srdcovo-cievnych príhod je  nová  rada tlakomerov, s ktorými  je pravidelné meranie tlaku jednoduchšie (Kario K. Prog Cardiovasc Dis, 2016)

Babička s vnukom OMRON M7 motív Celimed OMRON Slovensko

Taktiež pokračujeme v neustálej  inovácii súčasných technológií a produktov v budúcnosti.

Našou najnovšou inováciou je  unikátna Intelli manžeta redukujúca  chyby spôsobené nesprávnym nasadením bežných manžiet počas merania krvného tlaku v domácom prostredí, ktorú nájdete v bezdrôtovom tlakomeri OMRON M7 Intelli IT s mobilnou aplikáciou OMRON Connect.

Iba pri správnom meraní je možné dôkladné monitorovanie hypertenzie.
Viac o projekte OMRON Going for Zero.

 

Omron Healthcare:

poskytuje klinicky overené, inovatívne lekárske prístroje  pre monitorovanie zdravia a terapiu. Naše produktové portfólio zahŕňa tlakomery, inhalátory, prístroje na tíšenie bolesti, digitálne teplomery, krokomery ako aj osobné váhy a profesionálne lekárske prístroje. Omron produkty už dlhé roky pomáhajú predchádzať a liečiť civilizačné choroby v domácom prostredí ako aj v medicínskych zariadeniach vo viac ako 100 krajinách sveta. Sídlom Omron Healthcare Group je v Kyoto, Japonsko.
OMRON Healthcare Europe B.V. je divízia pre Európu, Rusko, Strednú a Východnú  Afriku, a poskytuje servis zákazníkom vo viac ako 70 krajinách.

Celimed, s.r.o.

je vyše 20 rokov jediným oficiálnym zastúpením OMRON Healthcare pre Slovensko. Školený a skúsený personál zabezpečuje kompletnú podporu značky, odborné školenia, preventívne a vzdelávacie aktivity pre verejnosť aj profesionálov, distribúciu (predaj cez lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok), priamy predaj (e-shop), náhradné diely a príslušenstvo a jediné autorizované OMRON servisné stredisko pre Slovensko.

Produkt bol pridaný do košíka.

Prejsť do košíka a pristúpiť k objednávke Chcem nakúpiť ešte ďalší tovar

Prosím skontrolujte zadané údaje.

(vyplňte červeným orámované polia formulára)

Zatvoriť upozornenie

Obchodné podmienky

Pre Záväzné objednanie tovaru s povinnosťou platby, si prosím prečítajte a odsúhlaste Obchodné podmienky.

Zatvoriť upozornenie
Vyhľadávanie