Starostlivosť o metabolizmus

Ponuku analyzátorov stavby tela a váh nájdete sekcii „Tukomery a váhy OMRON„.

 

Metabolický syndróm sa dnes považuje za rozhodujúci rizikový faktor srdcovo cievnych ochorení.

Brušný obvod je dôležitým ukazovateľom stanovenia rizika.

Podľa tohto je u žien s pásom väčším ako 88 cm riziko vyššie ako u mužov s obvodom brucha väčším ako 102 cm.

Index telesnej hmotnosti (BMI)

… je meranie pre vyhodnotenie telesnej hmotnosti. Odkedy je nadváha rastúci a globálny problém, index telesnej hmotnosti sa využíva na poukázanie pridružených rizík.  Avšak index BMI poskytuje len orientačnú hodnotu a je spochybňovaný, nakoľko neberie do úvahy stavbu tela a rozloženie hmotnosti v zmysle pomeru tuku a svaloviny, ktorá sa môže u každého jednotlivca líšiť.

Analýza bioelektrickej impedancie

Analýza bioelektrickej impedancie (BIA) je meracia metóda na určenie rovnováhy telesných kvapalín. Pri analýze prechádza telom slabý a bezpečný striedavý prúd, pričom sa meria odpor tela. Pretože telesný tuk obsahuje menej vody ako svalovina na základe nameraného odporu je možné stanoviť pomer tuku a svaloviny v tele. Vo svojej technickej implementácii je tento merací postup oveľa komplexnejší ako je tento jednoduchý popis. OMRON dodáva monitory skladby tela s ručnými elektródami, nožnými elektródami a – najpresnejšie vo svojej triede – s nožnými aj ručnými elektródami. Tieto monitory skladby tela s celotelovou senzorovou technológiou poskytujú najpresnejšie výsledky merania bez ohľadu na čas merania a fluktuáciu vody v tele. Okrem toho sú tieto prístroje tak presné, že umožňujú vyhodnotiť množstvo podkožného tuku a telesného tuku.

Metódy meraní

Metóda od nohy k nohe: Meria sa len spodná časť tela. Interpolácia hodnôt pre celé telo je odvodená z empirických dát.
Metóda od ruky k ruke: Meria sa len horná časť tela. Interpolácia hodnôt pre celé telo je odvodená z empirických dát.
Celotelová metóda: Meria sa celé telo. OMROM má najpresnejšie meracie metódy na analýzu bio impedancie a preto sú presnejšie ako všetky ostatné BIA metódy.

Podiel telesného tuku

Neexistuje všeobecne aplikovateľná hodnota, ktorá platí bez ohľadu na pohlavie a vekovú skupinu. Medicínske odporúčania a štandardné hodnoty závisia od veku, pohlavia a stavby tela. Okrem toho je z medicínskeho pohľadu odporúčané rozlišovať medzi telesným tukom a podkožným tukom, pretože zvýšený telesný tuk má oveľa väčší negatívny dopad na zdravie.

Proporcia kostrového svalstva

Kostrové svalstvo je definované ako svalstvo, ktoré je principiálne zodpovedné za spontánny a aktívny telesný pohyb ako napríklad pohyb rúk a nôh.

Kľudový metabolizmus (spotreba energie pri oddychu)

Kľudovým metabolizmom vo fyziológii rozumieme množstvo energie za jednotku času, ktorú organizmus použije na udržanie vitálnych procesov. Celková spotreba energie sa vypočíta z telesného základu alebo pokojového metabolizmu a spotreby energie pri aktivite alebo práci.

8 bodové celkové telesné meranie

Prémiové modely medzi monitormi skladby tela OMRON majú celkovo 8 meracích bodov rozmiestnených medzi elektródami na nohách a rukách.
Tie umožňujú spoľahlivé stanovenie skladby tela a špeciálne – medicínsky dôležité funkcie – analýzu a klasifikáciu telesného tuku.

MDD zhoda

Smernica 93/42/EEC pre medicínske zariadenia je EC smernica a v Nemecku a Rakúsku je známa ako Medizinprodukterichtlinie (Smernica pre medicínske zariadenia).

Smernica je medzinárodne známa ako Smernica medicínskych zariadení (MDD) .
Je to najdôležitejší zákonný nástroj pre bezpečnosť medicínskych zariadení v európskom regióne.

Produkt bol pridaný do košíka.

Prejsť do košíka a pristúpiť k objednávke Chcem nakúpiť ešte ďalší tovar

Prosím skontrolujte zadané údaje.

(vyplňte červeným orámované polia formulára)

Zatvoriť upozornenie

Obchodné podmienky

Pre Záväzné objednanie tovaru s povinnosťou platby, si prosím prečítajte a odsúhlaste Obchodné podmienky.

Zatvoriť upozornenie
Vyhľadávanie