Starostlivosť o metabolizmus

Ponuku analyzátorov stavby tela a váh nájdete sekcii „Tukomery a váhy OMRON„.

 

Metabolický syndróm sa dnes považuje za rozhodujúci rizikový faktor srdcovo cievnych ochorení.

Brušný obvod je dôležitým ukazovateľom stanovenia rizika.

Podľa tohto je u žien s pásom väčším ako 88 cm riziko vyššie ako u mužov s obvodom brucha väčším ako 102 cm.

Index telesnej hmotnosti (BMI)

… je meranie pre vyhodnotenie telesnej hmotnosti. Odkedy je nadváha rastúci a globálny problém, index telesnej hmotnosti sa využíva na poukázanie pridružených rizík.  Avšak index BMI poskytuje len orientačnú hodnotu a je spochybňovaný, nakoľko neberie do úvahy stavbu tela a rozloženie hmotnosti v zmysle pomeru tuku a svaloviny, ktorá sa môže u každého jednotlivca líšiť.

Analýza bioelektrickej impedancie

Analýza bioelektrickej impedancie (BIA) je meracia metóda na určenie rovnováhy telesných kvapalín. Pri analýze prechádza telom slabý a bezpečný striedavý prúd, pričom sa meria odpor tela. Pretože telesný tuk obsahuje menej vody ako svalovina na základe nameraného odporu je možné stanoviť pomer tuku a svaloviny v tele. Vo svojej technickej implementácii je tento merací postup oveľa komplexnejší ako je tento jednoduchý popis. OMRON dodáva monitory skladby tela s ručnými elektródami, nožnými elektródami a – najpresnejšie vo svojej triede – s nožnými aj ručnými elektródami. Tieto monitory skladby tela s celotelovou senzorovou technológiou poskytujú najpresnejšie výsledky merania bez ohľadu na čas merania a fluktuáciu vody v tele. Okrem toho sú tieto prístroje tak presné, že umožňujú vyhodnotiť množstvo podkožného tuku a telesného tuku.

Metódy meraní

Metóda od nohy k nohe: Meria sa len spodná časť tela. Interpolácia hodnôt pre celé telo je odvodená z empirických dát.
Metóda od ruky k ruke: Meria sa len horná časť tela. Interpolácia hodnôt pre celé telo je odvodená z empirických dát.
Celotelová metóda: Meria sa celé telo. OMROM má najpresnejšie meracie metódy na analýzu bio impedancie a preto sú presnejšie ako všetky ostatné BIA metódy.

Podiel telesného tuku

Neexistuje všeobecne aplikovateľná hodnota, ktorá platí bez ohľadu na pohlavie a vekovú skupinu. Medicínske odporúčania a štandardné hodnoty závisia od veku, pohlavia a stavby tela. Okrem toho je z medicínskeho pohľadu odporúčané rozlišovať medzi telesným tukom a podkožným tukom, pretože zvýšený telesný tuk má oveľa väčší negatívny dopad na zdravie.

Proporcia kostrového svalstva

Kostrové svalstvo je definované ako svalstvo, ktoré je principiálne zodpovedné za spontánny a aktívny telesný pohyb ako napríklad pohyb rúk a nôh.

Kľudový metabolizmus (spotreba energie pri oddychu)

Kľudovým metabolizmom vo fyziológii rozumieme množstvo energie za jednotku času, ktorú organizmus použije na udržanie vitálnych procesov. Celková spotreba energie sa vypočíta z telesného základu alebo pokojového metabolizmu a spotreby energie pri aktivite alebo práci.

8 bodové celkové telesné meranie

Prémiové modely medzi monitormi skladby tela OMRON majú celkovo 8 meracích bodov rozmiestnených medzi elektródami na nohách a rukách.
Tie umožňujú spoľahlivé stanovenie skladby tela a špeciálne – medicínsky dôležité funkcie – analýzu a klasifikáciu telesného tuku.

MDD zhoda

Smernica 93/42/EEC pre medicínske zariadenia je EC smernica a v Nemecku a Rakúsku je známa ako Medizinprodukterichtlinie (Smernica pre medicínske zariadenia).

Smernica je medzinárodne známa ako Smernica medicínskych zariadení (MDD) .
Je to najdôležitejší zákonný nástroj pre bezpečnosť medicínskych zariadení v európskom regióne.

Produkt bol pridaný do košíka.

Prejsť do košíka a pristúpiť k objednávke Chcem nakúpiť ešte ďalší tovar

Prosím skontrolujte zadané údaje.

(vyplňte červeným orámované polia formulára)

Zatvoriť upozornenie

Obchodné podmienky

Pre Záväzné objednanie tovaru s povinnosťou platby, si prosím prečítajte a odsúhlaste Obchodné podmienky.

Zatvoriť upozornenie

newsletter

Pre zasielanie newslettra prosím potvrďte Súhlas so spracovaním osobných údajov.

Zatvoriť upozornenie

Pre zasielanie newslettra, prosím potvrďte súhlas so spracovaním osobných údajov.

Zatvoriť upozornenie

Prosím zvoľte vyhovujúci variant produktu.

Zatvoriť upozornenie
Vyhľadávanie